Sunday, May 20, 2012

All for One in a Family

The sun shines so brightLY, yet my life seem to be dim. I can’t appreciate things in life since it was covered  with clouds.  Gusto kong hawiin ang mga ulap, ngunit ‘di ko alam kung papaano.

Sa tuwing ako’y lalakad papalayo, dala ko rin ang ulap. Hindi ko makita ang daan tungo sa nagliliwanag na araw. Paparating ang buhos ng ulan. Kasinglakas ng luhang dumaloy sa aking mga mata. Mata na nakasalamin ang pighati ng buhay.  Hinayaan ko ang aking miserableng buhay. I live with it.

I sawa  car accident.  I went hurriedly to help. I heard him whispering. “Gusto ko pang mabuhay. Naghihintay ang aking pamilya.” Adrenalin came rushing throughout my body. Dinala ko siya sa hospital. I didn’t leave him until the doctor said he was alright.
From that moment on, I wake uo to reality. I saw the clouds move slowly in my path. Nakikita ko nang dahan-dahan ang  nagliliwanag na araw.  Naalala ko ang sinabi ng tinulungan kong biktima.

Bakit ko ba ginanito ang aking buhay? Ano ba ang rason ng aking pagkakaganito? Bakit ko hinayaang tabunan ng ulap ang aking buhay. Alam ko, hindi pa huli ang lahat.  Babawi ako sa lahat.

I went home.   Nakita ko lahat na nakangiti sa akin. Sinalubong ako ng aking ama ng yakap.  I remember how I was cursed by family. I remember I promised not  to step back in my own home.  Naalala ko ang mga mata nilang may luha habang sinasabi kong lalayas ako.  Kinamuhian ko ang pamilya ito.

Akala ko perpekto ang pamilyang ito ngunit nagkakamali ako. Si papa may ibang babae. SI mama naman kamakailan lang nahuli ng mga pulis na nagpupuslit ng drugs.  Ang akala ko, totoo ang sinasabi ni Mama na nasa business trip si papa. Iyon pala nasa babae niya.  Ipinagmamalaki ko noon ang akala kong perpektong pamilya. Ngunit nang malaman ko, namuhay pala ako sa mundo kasama ang masasamang tao.

Ngunit magulang ko sila. Sila ang aking pamilya. Kailangan nila ako. Kailangan ko sila. Ang isa sa amin ay siyang magpapalakas.  Kung susuko ako, si mama at papa, hindi mabubuo ang pamilya ko. Ibabangon naming lahat ayon sa tama. Tutulong ako.

Author: MARICEL
i love to blogs though i am not a professional writer. My minds goes anywhere, it is just a fruit of my imagination. This fruit may instilled in your mind and learn from it. I hate people who judged me. i am here to share the talents i have. Just give your opinions but not against the writer...
Twitter - Facebook

Get regular updates straight from your Facebook and Twitter accounts with The Blog of Innocence: SilentVoice Points. Make sure that you keep informed about the latest happenings around you. Be a fan of VoicePoints page on Facebook. Join the online conversation of the people behind your history. Follow and get some tweet updates from @voicepoints on Twitter. Discuss and be a part of this changing world. We believe in your voice. We believe in you. Shout! Speak your mind! Join now! You have the right. You have the freedom!

Add your own Filipino-related works to our Media Gallery, News and Updates, and Stories. To submit, click this. We are looking for iamPINOY writers. iamPINOY writer is a volunteer position. To join, click this.

Need advertising partners? Email us now silentvoicepoints@yahoo.com.  Advertise with us!

0 comments:

Post a Comment

Follow by Email

Powered by Blogger.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More